PRAVIDLA TOHOTO BLOGU

Dříve, než si stáhnete podvinek nebo začnete paličkovat podle návodů, přečtěte si, prosím tyto řádky.
Všechna paličkovaná díla, podvinky, návody a obrázkové postupy jsou, není-li uvedeno jinak, mé vlastní a totéž platí o fotografiích.
Respektujte, prosím, tedy má autorská práva a dodržujte pravidla tohoto blogu:

1. Fotografie, návody, podvinky nebo text bez mého svolení nekopírujte ani nevyužívejte jinak, než pro své paličkování.

2. Podvinky zde uveřejněné a u kterých je to uvedeno, jsou volně ke stažení, ale pouze pro vaši osobní potřebu, NE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM! Paličkujte si pro sebe nebo pro obdarování blízkých, ale pokud si chcete paličkováním vydělávat, musíte si navrhovat své vlastní krajky.

3. Jestliže kdekoliv vystavujete paličkovanou krajku podle podvinku jiného autora, než jste vy sami, je vaší povinností kromě svého jména (krajku pouze realizujete) zmínit i jméno autora návrhu.

Za dodržování těchto tří základních pravidel slušnosti vám nabízím podvinky, za které byste museli všude jinde nejprve zaplatit. Co z toho mám? Dobrý pocit, že podvinky neskončí někde zapomenuté uvnitř notesu, ale přinesou radost i potěšení ještě někomu dalšímu. Věřte ale, a teď jistě nemluvím pouze o sobě, že každého autora velmi mrzí, když vidí, jak někdo jiný sklízí chvály za něho samotného.

Prohledat tento blog

sobota 26. listopadu 2011

Příprava podvinku

     Podvinek je předkreslený návod, jak a kudy vést nitě, kam zapichovat špendlíky, kde práci začít a kde ukončit. Některé podvinky jsou podrobné a přesné, jiné nás nutí práci promýšlet a často i improvizovat. Při výběru k tomu přihlížíme - nejprve si práci promyslíme, zjistíme techniku i způsob vypracování a zda nám na něj stačí naše dovednosti. 
Už i u nás je možné zakoupit podvinky, se kterými už nemusíme téměř nic dělat, pak je to snadné. Většinou si ale podvinek ještě musíme dobře připravit. Podvinek bývá nakreslený na tenčím pauzovacím papíře nebo na papíře do kopírek. V něm samotném by nám nedržely špendlíky a nákres by se nám trhal. Proto se podkládá tvrdším kartónem - dobře poslouží různé obalové krabice od potravin (čaj, rýže, bonboniery,...). Přes podvinek se potom dává průhledná folie (např euroobal, celofán,...) nebo se přelepí širší průhlednou lepicí páskou (izolepou). To se dělá v případě, kdy krajku tužíme a navlhčením by do ní mohla pustit barva z nákresu. Takto připravený podvinek připevníme pečlivě na herduli. Při práci je nutné si pamatovat, že podvinek je zrcadlový obraz hotové krajky. Díváme se vlastně na rub práce. Když si tedy připravujeme například monogramy k paličkování, musí být písmena napsána zrcadlově obráceně. Na rubu se totiž ukončuje, nechávají se tam uzlíky a otočením práce se tyto nežádoucí detaily schovají.

Rada: Pokud vás trápí oči, hůře vidíte, je dobré si pro bílou nebo světlou krajku připravit podvinek na kontrastním tmavém papíře. Barevná krajka se zase dobře dělá na bílém papíře.

Některé podvinky mívají nakreslené jen okrajové čáry pásky a tečky pro zapichování špendlíků. Ty už vyžadují mít nějakou zkušenost.
Podrobnější podvinky obsahují značky pro jeho lepší pochopení. Začátek práce může být označen např. písmenem Z a silněji vyznačené body ukazují, kam zapíchnout špendlíky s navinutými páry. Někdy jsou u těchto bodů čárky, které upřesňují počet párů k zavěšení na jeden špendlík. Pro použitou techniku se také používají značky, které vám napoví, jestli paličkovat plátýnkem, polohodem nebo jinak. Často bývají podvinky velmi precizně nakreslené se všemi detaily, a tak je z nich jasné, kolik párů a jakou techniku použít. U náročnějších krajek bývá k podvinku připojen zvětšený detail místa těžšího na vypracování a také postup vypracování.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za vaše komentáře nebo připomínky. Budu moc ráda, jestliže se také budete chtít podělit o své rady a zkušenosti.

Thank you for your comments or suggestions. I will be very glad if you also want to share your advice and experience.