PRAVIDLA TOHOTO BLOGU

Dříve, než si stáhnete podvinek nebo začnete paličkovat podle návodů, přečtěte si, prosím tyto řádky.
Všechna paličkovaná díla, podvinky, návody a obrázkové postupy jsou, není-li uvedeno jinak, mé vlastní a totéž platí o fotografiích.
Respektujte, prosím, tedy má autorská práva a dodržujte pravidla tohoto blogu:

1. Fotografie, návody, podvinky nebo text bez mého svolení nekopírujte ani nevyužívejte jinak, než pro své paličkování.

2. Podvinky zde uveřejněné a u kterých je to uvedeno, jsou volně ke stažení, ale pouze pro vaši osobní potřebu, NE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM! Paličkujte si pro sebe nebo pro obdarování blízkých, ale pokud si chcete paličkováním vydělávat, musíte si navrhovat své vlastní krajky.

3. Jestliže kdekoliv vystavujete paličkovanou krajku podle podvinku jiného autora, než jste vy sami, je vaší povinností kromě svého jména (krajku pouze realizujete) zmínit i jméno autora návrhu.

Za dodržování těchto tří základních pravidel slušnosti vám nabízím podvinky, za které byste museli všude jinde nejprve zaplatit. Co z toho mám? Dobrý pocit, že podvinky neskončí někde zapomenuté uvnitř notesu, ale přinesou radost i potěšení ještě někomu dalšímu. Věřte ale, a teď jistě nemluvím pouze o sobě, že každého autora velmi mrzí, když vidí, jak někdo jiný sklízí chvály za něho samotného.

Prohledat tento blog

čtvrtek 1. prosince 2011

Polohod

polohodové variace-záložkaNa pohled pěknou technikou je polohod.

Ráda jej používám tam, kde je páska nebo výplň mezi páskami nestejně široká. Polohod tato místa totiž na rozdíl od plátýnka rovnoměrně vyplní (plátýnko taky, ale víc se nad tím musí přemýšlet). Název trochu prozrazuje techniku vypracování - je to skoro polovina plátýnkových hodů. Vynechá se první křížení a pouze se kroutí a kříží. Další výhoda je rychlý postup, práce rychle přibývá. Také se mi líbí, že se nitě na paličkách spotřebovávají  rovnoměrně; ve funkci vodivého páru se tu prakticky vystřídají všechny paličky. Ale abych ho nepřechválila. Polohod vyžaduje pozornost, snadno se v něm udělá chyba a ta je potom vidět (v podobě díry).
V podvincích bývá nákres pro polohod stejný, jako pro plátýnko, liší se značkou. V podrobnějších podvincích je polohod naznačen vykreslením nití. 

  • Polohod na očka - samotný se hodí jen na některé části obrázku, jinak není příliš pevný. Např. paní Křepelová vytvořila celou sérii obrázků vypracovaných pouze polohodem. Obrázky jsou pěkné tvarem a jednoduchostí. Já ale raději používám plátýnko a polohodem jej doplňuji nebo používám polohod s pevnějším plátýnkovým okrajem.

Potřebujeme: libovolný počet párů stejnoměrně navinutých

Postup: kroutit - křížit stále opakujeme. Poslední pár kroutíme také za špendlíkem. Páry si neustále rovnáme, dobré je mít je zpočátku každý zvlášť odložený za špendlíkem. Sledujeme, jestli už není některý z nich překroucený, protože pak bychom měli krouceno 2krát a tím by vznikla už výše zmíněná chyba v podobě dírky. Také by se projevila tím, že nit náhle uvnitř pásky změnila směr a vrací se zpět. Správně vypracovaný polohod tvoří pravidelné hvězdičky.

kroutit-křížit

  • Polohod s kroucenými páry na okraji - polohod můžeme zpevnit dvěma i více páry na okraji, se kterými propaličujeme plátýnko.

Potřebujeme: 2 svislé páry na okraj, libovolný počet rovnoměrně navinutých párů pro polohod uvnitř pásky.

Postup:  ★ Nejprve prohodíme plátýnko s krajním párem (křížit-kroutit-křížit), pak postupujeme polohodem (kroutit-křížit) až k poslednímu okrajovému páru.
Tady oba páry nejprve kroutíme, pak prohodíme plátýnko (křížit-kroutit-křížit), pod vodivý pár zapíchneme špendlík, vodivý pár kroutíme, prohodíme plátýnko s krajním svislým, který nyní nekroutíme, a znovu postupujeme polohodem zpět k prvnímu svislému páru.
Před ním opět kroutíme vodivý i svislý pár, prohodíme plátýnko, kroutíme vodivý pár kolem špendlíku★ a opakujeme celý postup od značky ke značce.

polohod s krouceným párem na okraji

Stejně, jako u plátýnek, má polohod ještě mnoho dalších variant. Budu je sem postupně přidávat.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za vaše komentáře nebo připomínky. Budu moc ráda, jestliže se také budete chtít podělit o své rady a zkušenosti.

Thank you for your comments or suggestions. I will be very glad if you also want to share your advice and experience.