PRAVIDLA TOHOTO BLOGU

Dříve, než si stáhnete podvinek nebo začnete paličkovat podle návodů, přečtěte si, prosím tyto řádky.
Všechna paličkovaná díla, podvinky, návody a obrázkové postupy jsou, není-li uvedeno jinak, mé vlastní a totéž platí o fotografiích.
Respektujte, prosím, tedy má autorská práva a dodržujte pravidla tohoto blogu:

1. Fotografie, návody, podvinky nebo text bez mého svolení nekopírujte ani nevyužívejte jinak, než pro své paličkování.

2. Podvinky zde uveřejněné a u kterých je to uvedeno, jsou volně ke stažení, ale pouze pro vaši osobní potřebu, NE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM! Paličkujte si pro sebe nebo pro obdarování blízkých, ale pokud si chcete paličkováním vydělávat, musíte si navrhovat své vlastní krajky.

3. Jestliže kdekoliv vystavujete paličkovanou krajku podle podvinku jiného autora, než jste vy sami, je vaší povinností kromě svého jména (krajku pouze realizujete) zmínit i jméno autora návrhu.

Za dodržování těchto tří základních pravidel slušnosti vám nabízím podvinky, za které byste museli všude jinde nejprve zaplatit. Co z toho mám? Dobrý pocit, že podvinky neskončí někde zapomenuté uvnitř notesu, ale přinesou radost i potěšení ještě někomu dalšímu. Věřte ale, a teď jistě nemluvím pouze o sobě, že každého autora velmi mrzí, když vidí, jak někdo jiný sklízí chvály za něho samotného.

Prohledat tento blog

pátek 2. prosince 2011

Plátýnko - krok za krokem

Plátýnko na očka s rovným začátkem

Když jsme zvládli řetízek, můžeme se směle pustit do plátýnka. Je to jednoduché. Jen si pořád opakovat křížit-kroutit-křížit. Tady se také naučíme, jak začít - rovný začátek.

U tohoto začátku je výhodnější začínat zprava doleva. Navěsíme si určený počet párů, na pravý krajní pár dáme jeden svislý a jeden vodivý pár.

příprava párů

Levou nit vodivěho páru přesuneme úplně vlevo, pravou nit vodivého páru podvlečeme pod levou nití svislého krajního páru. Kdybychom teď vyndali špendlík, budou do sebe oba páry zaklesnuty.

zaklesnutí párů

Vodivý pár kroutíme (pravá nit přes levou).
kroutit vodivý pár

Propaličkujeme plátýnko s druhým párem: křížit-kroutit-křížit.

křížit1

kroutíme vodivý
křížit2

Nyní přehodíme levou nit vodivého páru nad druhý špendlík a pár kroutíme.
přehodit nit
kroutit2

Postupně takto propaličkujeme všechny páry, levou vodivou nit vždy přehodíme nad špendlík.
křížit-krouti-křížit
hotový začátek

Na konci vodivý pár kroutíme (můžeme i 2x) a pod něj zapíchneme špendlík (kroucení kolem špendlíku).
kroutit kolem špendlíku 1
kroutit kolem špendlíku 2

Paličkujeme nazpět s každým párem: křížit-kroutit-křížit. Na konci kroutíme kolem špendlíku.
prohodit plátýnko se všemi páry2
kroutit kolem špendlíku 3.

Stejně postupujeme až do potřebné délky plátýnkové pásky.
prohodit plátýnko se všemi páry

1 komentář:

Děkuji za vaše komentáře nebo připomínky. Budu moc ráda, jestliže se také budete chtít podělit o své rady a zkušenosti.

Thank you for your comments or suggestions. I will be very glad if you also want to share your advice and experience.