PRAVIDLA TOHOTO BLOGU

Dříve, než si stáhnete podvinek nebo začnete paličkovat podle návodů, přečtěte si, prosím tyto řádky.
Všechna paličkovaná díla, podvinky, návody a obrázkové postupy jsou, není-li uvedeno jinak, mé vlastní a totéž platí o fotografiích.
Respektujte, prosím, tedy má autorská práva a dodržujte pravidla tohoto blogu:

1. Fotografie, návody, podvinky nebo text bez mého svolení nekopírujte ani nevyužívejte jinak, než pro své paličkování.

2. Podvinky zde uveřejněné a u kterých je to uvedeno, jsou volně ke stažení, ale pouze pro vaši osobní potřebu, NE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM! Paličkujte si pro sebe nebo pro obdarování blízkých, ale pokud si chcete paličkováním vydělávat, musíte si navrhovat své vlastní krajky.

3. Jestliže kdekoliv vystavujete paličkovanou krajku podle podvinku jiného autora, než jste vy sami, je vaší povinností kromě svého jména (krajku pouze realizujete) zmínit i jméno autora návrhu.

Za dodržování těchto tří základních pravidel slušnosti vám nabízím podvinky, za které byste museli všude jinde nejprve zaplatit. Co z toho mám? Dobrý pocit, že podvinky neskončí někde zapomenuté uvnitř notesu, ale přinesou radost i potěšení ještě někomu dalšímu. Věřte ale, a teď jistě nemluvím pouze o sobě, že každého autora velmi mrzí, když vidí, jak někdo jiný sklízí chvály za něho samotného.

Prohledat tento blog

čtvrtek 1. prosince 2011

Plátýnko za dva páry

záložka-plýtno za dva páry
Technika plátýnka za dva páry vyžaduje vždy dva a více vodivých párů. Okraj těchto plátýnek není zoubkatý, ale rovný, s výjimkou jednoho typu ozdobného okraje, kde technika je stejná, ale zapíchnutí špendlíku ovlivní výsledný vzhled.

  • Plátýnko za dva páry po jedné straně - používáme tam, kde chceme mít pevný a rovný okraj; hodí se třeba u pásek, které se točí - uvnitř zatáček je plátýnko za očka a vně plátýnko za dva páry

Potřebujeme: 2 páry vodivé + libovolný počet svislých

Postup: křížit - kroutit - křížit jako při pláténku na očka. Když přicházíme k okraji, který chceme mít rovný, ★kroutíme oba páry - svislý i vodivý a prohodíme plátýnko. Špendlík zapíchneme pod oba páry najednou. Nyní je důležité, že páry si vymění roli. Dosavadní vodivý se stává svislým a odložíme ho stranou. Dosavadní svislý se stává vodivým a pokračujeme s ním v práci - jednou ho kroutíme a dál pokračujeme plátýnkem★. Na druhém okraji paličkujeme plátýnko na očka a vracíme se s vodivým párem zpět k rovnému okraji. tam opět zopakujeme postup mezi značkami.

Plátno za dva páry po jedné straně

  •  Plátno za dva páry po obou stranách - používáme tam, kde chceme pevné a rovné okraje po obou stranách pásky

Potřebujeme: 3 páry vodivé + libovolný počet svislých

Postup: je stejný, jako u předchozí varianty. Pouze vypracováváme rovný okraj po obou stranách. Tedy: kroutíme vodivý pár, prohodíme plátýnko se všemi vnitřními svislými páry, kroutíme vodivý a krajní pár, prohodíme plátýnko, špendlík zapíchneme pod oba páry a vodivý pár odložíme. Pokračujeme s druhým vodivým párem (dosavadním svislým) - kroutíme, prohodíme plátýnko se všemi vnitřními svislými páry, kroutíme vodivý a krajní pár na druhé straně práce, špendlík zapíchneme pod oba páry a vodivý odložíme.
Podstatou této techniky je, že se zde v práci střídají tři vodivé páry. Důležité je správně zapíchnout špendlíky a na správném místě kroutit.

Plátno za dva páry po obou stranách

  • Plátno za dva páry - s ozdobným okrajem, používáme tam, kde chceme efektní okraj, zvládnou ho i začátečníci

Potřebujeme: stejný počet párů, jako při 1. způsobu

Postup: je stejný, jako při 1. způsobu plátna za dva páry, rozdíl je pouze v zapichování špendlíků na straně, kde má vznikat okraj s efektem. Když tedy přicházíme k okraji, kroutíme vodivý a krajní svislý pár, prohodíme plátýnko a špendlík nyní nezapíchneme pod oba páry, ale do očka právě prohozeného plátýnka. Další postup je stejný - vodivý pár odložíme, svislý pár - nyní vodivý - kroutíme, propaličkujeme plátýnkem s ostatními svislými páry.

Plátno za dva páry s efektem na okraji


  • Plátno s okrajem z řetízku - má ještě pevnější okraj, než plátno za dva páry.

Potřebujeme: 3 vodivé páry + libovolný počet svislých

Postup: je stejný jako u plátna za dva páry. Rozdíl je v tom, že po okraji nemáme jen jeden pár, ale dva, ze kterých splétáme řetízek. Když k tomuto řetízku přicházíme s vodivým párem, vodivý pár kroutíme, pak prohodíme plátýnko s jedním (bližším) párem z řetízku na okraji, vodivý pár odložíme a v práci pokračujeme s párem z řetízku, který jsme právě použili. Špendlík nyní zapichujeme pod tři páry (1 vodivý a dva z řetízku). Původní, odložený vodivý pár spleteme s druhým párem z řetízku opět do řetízku.

plátno s řetízkovým okrajem

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za vaše komentáře nebo připomínky. Budu moc ráda, jestliže se také budete chtít podělit o své rady a zkušenosti.

Thank you for your comments or suggestions. I will be very glad if you also want to share your advice and experience.