PRAVIDLA TOHOTO BLOGU

Dříve, než si stáhnete podvinek nebo začnete paličkovat podle návodů, přečtěte si, prosím tyto řádky.
Všechna paličkovaná díla, podvinky, návody a obrázkové postupy jsou, není-li uvedeno jinak, mé vlastní a totéž platí o fotografiích.
Respektujte, prosím, tedy má autorská práva a dodržujte pravidla tohoto blogu:

1. Fotografie, návody, podvinky nebo text bez mého svolení nekopírujte ani nevyužívejte jinak, než pro své paličkování.

2. Podvinky zde uveřejněné a u kterých je to uvedeno, jsou volně ke stažení, ale pouze pro vaši osobní potřebu, NE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM! Paličkujte si pro sebe nebo pro obdarování blízkých, ale pokud si chcete paličkováním vydělávat, musíte si navrhovat své vlastní krajky.

3. Jestliže kdekoliv vystavujete paličkovanou krajku podle podvinku jiného autora, než jste vy sami, je vaší povinností kromě svého jména (krajku pouze realizujete) zmínit i jméno autora návrhu.

Za dodržování těchto tří základních pravidel slušnosti vám nabízím podvinky, za které byste museli všude jinde nejprve zaplatit. Co z toho mám? Dobrý pocit, že podvinky neskončí někde zapomenuté uvnitř notesu, ale přinesou radost i potěšení ještě někomu dalšímu. Věřte ale, a teď jistě nemluvím pouze o sobě, že každého autora velmi mrzí, když vidí, jak někdo jiný sklízí chvály za něho samotného.

Prohledat tento blog

čtvrtek 2. února 2012

Začínání ve špičce

cvičná větvička

Na několika obrázkových seriálech bych chtěla ukázat, jak začínám paličkovat ze špičky. Možností je více, tak začnu těmi nejjednoduššími pláténkovými, které používám při paličkování s dětmi a které ukážu na paličkované větvičce. První lísteček je paličkovaný ze tří párů a postup je jistě zřejmý z obrázků bez velkého popisování.

zaklesnutí párů
zaklesnu do sebe dva páry
zapojení vodivého páru
přidám vodivý pár
plátýnko na očka, postupně rozšiřovat
paličkuju obyčejné plátýnko na očka
plátýnko na očka, postupně rozšiřovat
plátýnko na očka, postupně rozšiřovat
plátýnko na očka, postupně rozšiřovat
plátýnko na očka, postupně zužovat
špendlíky vymezují tvar lístečku
plátýnko na očka, postupně zužovat
plátýnko na očka, postupně zužovat
vodivý pár propaličkovat plátnem jen s prvním párem
na konci prohodím plátýnko jen jedním párem
odebrání vodivého páru
vodivý pár přehodím nahoru přes práci
pokračování řetízkem
a pokračuji řetízkem

1 komentář:

Děkuji za vaše komentáře nebo připomínky. Budu moc ráda, jestliže se také budete chtít podělit o své rady a zkušenosti.

Thank you for your comments or suggestions. I will be very glad if you also want to share your advice and experience.